Categorii

Producatori

Advertising

Newsletter

Ulei motor Unix 10w40 4 litri

Ulei motor Unix 10w40  4 litri

Pentru motoare benzina sau diesel , ambalaj bidon de 4 litri pret pe bidon

Mai multe detalii


RON 62.00 (TVA inclus)


Notify me when available


FISA DE SECURITATE
Intocmit in conformitate cu directivele EC 2001/58/EC
UNIX OIL 10W 40 PROFESSION
1. IDENTIFICARE PRODUS, PRODUCATOR/IMPORTATOR
Denumire comerciala produs: UNIX OIL 10W 40 PROFESSION
Utilizare: Ulei de motor sintetic pentru motoare pe benzina sau diesel
Compozitie chimica: Sulfati, aditiv.
CAS: Nu
EC (EINECS): Nu
Producator: LUBNET KFT.
2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 8/b.

2. COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND ELEMENTELE COMPONENTE
Produsul in sine nu este clasificat ca fiind produs periculos, dar are in componenta elemente
periculoase.
Denumirea componentelor
periculoase din preparat
Concentratie
%
Componente periculoase
Fraze de risc R Simboluri
Alchilditiofosfat de zinc
CAS: -
EC(EINECS): -
0.55 – 1.10 36/36 Xi
3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Fizice/chimice: Este mai usor decat apa. Se va evita deversarea produsului in canalizari. Inflamabil
Date toxicologice:
Inhalare: Inhalarea vaporilor pentru o perioada scurta poate provoca iritatia cailor respiratorii.
In cazul inhalarilor de mai lunga durata in concentratie ce depaseste 5 mg/m3 poate provoca
leziuni grave plamnilor.
Ingerare: Ingerarea in cantitati mai mari poate provoca iritatia sistemului digestiv, voma si
diaree.
Contactul cu pielea/ochii: Contactul produsului cu pielea sau ochi poate provoca iritatii, infectia
acestuia.
Efecte toxicologice universale: Cele mai frecvente efecte sunt iritatia pielii si iritatia cailor
respiratorii. Dauneaza mediului acvatic pentru perioada lunga.
4. MASURI DE PRIM AJUTOR
Inhalare: Se scoate victima la aer curat si daca este necesar, se va face respiratie artificiala.
Dupa caz, se va solicita asistenta medicala.
Contactul cu ochii/pielea: Se vor spala cu o cantitate mare de apa, în mod repetat, timp de 15
minute. Dupa caz, se va solicita asistenta medicala.
Contact cu pielea: Se inlatura imbracamintea imbibata cu ulei care este in contact cu pielea.
Ingerare: Nu se va provoca voma; se apeleaza imediat la asistenta medicala.
Masuri generale: se va consulta medicul!
5 . MASURI DE COMBATEREA INCENDIILOR
Mijloace de stingere recomandate:stingatoare cu zapada carbonica, cu spuma aeromecanica,
pudre chimice uscate, apa pulverizata.
In urma arderii se degaja: CO2, H2O, CO, SO2, oxizi de zinc.
Masuri speciale: nu sunt.
Pericole speciale: nu sunt.
Echipament de protectie: Purtarea echipamentului de protectie speciala, manusi de protectie,
masca de protectie.
6. MASURI IN CAZ DE ACCIDENTE
Protectia mediului: Datorita vascozitatii mari si insolubilitatii exista posibilitatea poluarii solului
si a mediului acvatic. Se va evita deversarea produsului in apele curgatoare.
Pierderi accidentale: In cazul unor pierderi accidentale cu ajutorul obiectelor mecanice se va
opri dispersia produsului. Pentru recuperarea produsului deversat se vor folosi procedee fizice
si chimice.
Masuri pentru protectia persoanelor: Se va evita contactul cu echipamentul poluat, contactul
prelungit cu produsul, inhalarea vaporilor si a fumului.
Protectia persoanelor: Se recomanda purtarea manusilor, ochelarilor si a mastilor de protectie.
7. MANIPULARE SI DEPOZITARE
Manipulare:
Masuri generale: Se va evita contactul si inhalarea aburilor si a fumului. In cazul transvarzarii
produsului se va evita contactul produsului cu aerul, se recomanda folosirea pompei, dar se va
avea grija ca racordurile sa fie bine impamantate pentru evitarea incarcarii electrostatice. Aerul
poluat se va filtra inainte de evacuare.
Masuri speciale: Se recomanda purtarea manusilor si ochelarilor de siguranta. Se interzice
sudarea si folosirea focului deschis in apropierea locului de depozitare. Se interzice sudarea
recipientelor de depozitare inainte de o prealabila curatare a acestora.
Depozitare:
Componente inflamabile si explozive: CO
Reactii periculoase: Nu sunt.
Masuri generale de protectie: Recipientii de depozitare se vor inchide bine si vor etichetate
corespunzator. Locul de depozitare trebuie sa fie aerisit si racoros. Se interzice fumatul,
folosirea focului deschis.
Materiale incombatibile: Oxidanti puternici.
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIAPERSONALA
Protectia personala
Sistemul respirator: La temperatura camerei produsul nu reprezinta nici un pericol. In cazul
manipularii uleiului fierbinte se va purta masca de protectie, se va evita inhalarea vaporilor.
Piele: Se recomanda folosirea manusilor de protectie (polietilena, PVC). A nu se folosi manusi
din cauciuc natural.
Ochi: Se va purta ochelari de protectie.
Alte echipamente de protectie: Dus si chiuveta pentru limpezirea ochilor.
Masuri generale de protectie: A se evita contactul cu uleiul fierbinte, cu vaporii si fumul. Se va
asigura ventilatia incaperii.
Masuri generale de igiena genrala: Echipamentul afectat se va arunca. Achipamentul afectat
nu se va spala cu alte echipamente. Se vor folosi lavete de unica folosinta. Se va asigura
posibilitatea efectuarii dusului. Se vor folosi crème pentru protectia pielii.
Valori limita de expunere ocupationala: TLV/TWA (ACGIH): 5 mg/m3 (vapori de ulei) VLA/ED
(INSHT): 5 mg/m3 (vapori de ulei)
9. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE
Caracteristici fizico-chimice: Valori:
Aspect: lichid
Culoare: galben-brun
Solubilitate in apa: insolubil
Miros: caracteristic
Punct de aprindere: 220oC (ASTM D-92)
Densitate aburi: >12 (101.3 kPa/aer=1)
Densitatea: 0.875 g/cm3 la 15oC
Limita explozie (vol.% in aer): LEL: 1.0, UEL: 6.0
Vascozitate cinematica la 40oC: 88.0 mm2/s
10 . STABILITATE SI REACTIVITATE
Stabilitate: Produsul este stabil in conditii normale de utilizare si depozitare.
Pericole de polimerizare: Nu polimerizeaza.
In urma arderii se emana: CO, hidrocarburi si scrum.
Materiale de evitat: Oxidanti, surse de caldura si foc deschis.
11. INFORMATII TOXICOLOGICE
Pericole: Contactul cu pielea, ochii, inhalarea. Ingerarea nu este caracteristica.
Toxicitate acuta: Nu sunt cunoscute. Cele mai frecvente iritatii sunt cele de piele si a cailor
respiratorii.
Toxicitate cronica:
LD50 , oral, sobolani > 15g/ kg.
LD50 , la suprafata pielii, sobolan > 5g/ kg.
Efect cancerigen: IARC: 3. Produsul nu este cancerigen.
Efecte negative asupra sistemului de reproducere: Nu este specific.
Stari de sanatate cu grad de periculozitate marita: Insuficienta respiratorie, probleme dermatologice.
12 . INFORMATII ECOLOGICE
In cazul deversarii in apele de suprafata se constata formarea unei pelicule pe suprafata apei care
impiedica procesul de oxigenare si care imprima apei un gust si miros specific de produs petrolier.
Deversarile accidentale pe sol conduc la depunerea unei pelicule fine care impiedica procesul de
respiratie al plantelor, la infestarea apelor freatice si la alterarea capilaritatii solului. A nu se deversa
in ape curgatoare sau canalizari.
Mobilitate si bioacumulare: Nu sunt date referitoare la faptul ca organismele acvatice ar putea
acumula acest produs. Pe termen lung poate avea efecte negative asupra mediului acvatic.
Ecotoxicitate: LL50 (cantitate letala) 1.000mg/l (uleiuri de baza). In cantitati mari are efecte negative
asupra mediului acvatic.
13. CONSIDERATII REFERITOARE LA EVACUARE / ELIMINARE
Acest produs dupa folosire are codul 13 02 05 conform codificarilor EWC.
Ambalajul dupa folosire are codul 15 01 10 conform codificarilor EWC.
Produsul nu contine PCB, PCT, metale grele, bariu sau clor.
14 . INFORMATII PRIVIND AMBALAREA SI TRANSPORTUL
Ambalarea se poate realiza în butoaie sau bidoane de tabla, PVC, PE, de diverse capacitati, bine
etansate, sigilate si inscriptionate cu elementele de identificare ale produsului.
Produsul nu este supus prescriptiilor RID/ADR, IATA-DGR, IMDG.
15 . INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE APLICABILE
Etichetarea produsului:
Litere si simboluri pentru indicatie de pericole: nu sunt
Fraze de risc R: nu sunt
Fraze de securitate: nu sunt
16 . ALTE INFORMATI I
Pentru folosire in scopuri profesionale.
Explicatia frazelor de risc descrise la pct. 2:
R36/38 – iritant pentru piele si ochi.

Momentan nici un comentariu al userilor.

Numai utilizatori inregistrati pot posta comentarii

Cos

(empty)

Comanda rapida

0736072177
0751314197
Yahoo Messenger:

Produse noi

No new product at this time